Trasvassa, que algo queda

imprimeix
Entrevista a Pedro Arrojo, expert en gesti� i economia de l’aigua, sobre el trasvassament de l’Ebre. Deixa ben clar perqu� �s una gilipollada el qu� vol fer el PP. Segons la web es va publicar a La Vanguardia. Amb el Google no he pogut contrastar si �s una entrevista real d’aquest diari, per� el qu� diu em sembla prou coherent.

Passades les eleccions, comen�a la campanya per les properes, les generals. S’ha d’evitar a tota costa que el PP tingui la majoria absoluta. Si coses com aquest trasvassament, el Prestige, la guerra d’Iraq, els atacs desproporcionats a qualsevol signe d’identitat catalana o vasca… no serveixen per fer que perdin la majoria absoluta… doncs queda clar que vivim en un pa�s de subnormals. Que veient els �ndexs d’audi�ncia de Noche de fiesta, tampoc em sorprendria.

You may also like...

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *